Sabtu, 2 November 2013

DIPLOMA PERAKAUNANDEFINISI PENGAJIAN:


Perakaunan merupakan peroses menyediakan maklumat kuantitatif berdasarkan nilai kewangan sesebuah entiti ekonomi atau perniagaan bertujuan membantu penggunanya membuat keputusan berkaitan peruntukan sumber ekonomi.

KELAYAKAN: 
  • Lulus SPM
  • Syarat minima SPM 3 kredit; termasuk matapelajaran Bahasa Malaysia & Matematik. 
PROSPEK KERJAYA:

Pelajar yang berjaya dalam Diploma Perakunan layak melanjutkan pengajian ke peringkat Ijazah, Sarjana & PhD. Dalam bidang kerjaya mereka layak menjawat jawatan dalam sektor kerajaan dan swasta dalam bidang perakaunan, perbankan, ekonomi atau kewangan. 


Hubungi Kami:
HP: (Admin) 019-2645229 / 019-6685229
E-mail: azizahbusro@gmail.com